Triggerpoint behandelingen

Hamam & Hot-stone masseur

Sportmasseur

HOE IS DE AANPAK?

Anamnese

Gestart wordt met een voorgesprek waarin niet alleen gekeken wordt naar hoe iemand beweegt, maar ook naar wát iemand beweegt. Wat is de reden van uw komst? Bent u al naar de huisarts of een andere behandelaar geweest? Welke dagelijkse activiteiten voert iemand uit, is er ruimte voor ontspanning, (dit kan een sport zijn, maar ook het maken van kaarten of lezen e.d.) welke sociale rol vervult de persoon? Met de informatie die u mij toevertrouwt, geeft u mij (en uzelf) inzicht in wat u bezighoudt en welke zaken van invloed kunnen zijn op het ontstaan en mogelijk in stand houden van het gevoel waar u vanaf wilt. Het ‘Handboek Triggerpoint-therapie’ van Clair Davies fungeert hierbij als basis, naslagwerk én werkboek.

Inspectie, testen en selecteren

U kunt in een figuur van het menselijk lichaam zelf intekenen waar uw aandachtsgebied zich bevindt. Hoe is de houding in stand/zit en wat valt mij wellicht hierbij op? Is er een specifieke beweging waarbij u het voor u hinderlijke gevoel ervaart? Functietesten van het gewricht in het aandachtsgebied leveren ook informatie op. Op basis van de verzamelde informatie komen we tot een selectie van een aantal spieren die we gaan onderzoeken.

In kaart brengen en behandelen

Een Triggerpoint is te beschouwen als kleine verkramping binnen een spier, meestal de spierbuik,  (het deel dat samentrekt) maar komt ook voor op een spier-pees overgang of pees-bot overgang. Het houdt afvalstoffen vast en zorgt voor een verkorting van een spier, door de spanning vast te houden. Factoren die van invloed zijn op (het ontstaan van) Triggerpoints kunnen bijvoorbeeld zijn: (over)belasting van spieren, relatief vitamine- en/of mineralentekort, asymmetrie in botstructuren, vermoeidheid, hormonale dysbalans, wisselende bloedsuikerspiegel, een val, onvoldoende drinken e.d.

Welke punten binnen de geselecteerde spieren die we aftasten, roepen het voor u bekende (hinderlijke) gevoel op? Die punten krijgen prioriteit in de behandeling, die bestaat uit een serie diepe strijkingen. Het gevoel dat hierbij door de cliënt ervaren wordt, hoort op een aanvaardbaar niveau te blijven en ik zal dan ook regelmatig hier naar vragen. Een aanvaardbaar niveau wil zeggen dat iemand zich niet hoeft te ‘verbijten’ en ontspannen kan blijven liggen. U leert een eerlijk cijfer te geven aan het gevoel dat u ervaart bij een Triggerpoint, vóór en na de behandeling ervan. Voor uzelf leerzaam en bovendien stuurt u hiermee de behandelaar. De diepe strijkingen hebben als doel het oplossen van het triggerpoint, waardoor de spierspanning vermindert en de spier weer ‘op lengte’ kan komen.

Wat kunt u zelf doen?

Na een tweetal behandelingen leert u zichzelf behandelen, meestal m.b.v. een stuiterbal. U krijgt een uitleenexemplaar van het Handboek Triggerpoint-therapie mee. We oefenen samen de techniek, waarna u thuis (en/of op uw werk) aan de slag kunt. U krijgt dus huiswerk mee. Tussen de afspraken ligt één, maar maximaal twee weken, daarna evalueren we en sturen we bij.


Doel van de behandelingen is het bekend maken van de cliënt met de ins- en outs van de Triggerpoints en het aanleren van een effectieve techniek, waarmee de cliënt zichzelf leert behandelen en deze hiervoor niet afhankelijk raakt van een behandelaar.  Inzicht ontwikkelen in welke zaken van invloed zijn op uw klacht, geeft u invloed. Wat zou er anders kunnen, waardoor een belasting verandert, hoe creëert u een betere balans?  Het kan daarnaast zinvol zijn ook door een podoloog of andere deskundige te laten adviseren.